تلگرام رو باز کنید و به قسمت Settings برید .

وارد Connection Type بشید و نوع پراکسی رو روی http بزارید .